پایگاه دانش

فیلتر مقالات
اطلاعات بیشتر

روغن در آب

تخلیه‌ی روغن در آب بسیار نامطلوب است و به محیط‌زیست آسیب می‌رساند، بنابراین مقررات مربوط به سطوح آلودگی ...

اطلاعات بیشتر

اسیدیته

اسیدها در مجاورت رطوبت، گرما و اکسیژن تشکیل می‌شوند. در اثر قدیمی شدن روغن نیز ممکن است به وجود ...

اطلاعات بیشتر

اکسیژن / هوا

از اثرات منفی وجود اکسیژن و هوا در سیستم‌های روغنی می‌توان به حفره‌زایی و افزایش تراکم‌پذیری روغن اشاره ...

اطلاعات بیشتر

آب محلول

در برخی کاربردها به عنوان مثال توربین‌های بخار، صنایع دریایی، فولاد و کاغذ، ورود آب به روغن یک مشکل اساسی ...

اطلاعات بیشتر

آب آزاد

آب موجود در روغن یک آلاینده تقریبا نامرئی است که اثرات مخرب جدی بر کارایی سیستم دارد. آب در روغن به شکل‌های ...

اطلاعات بیشتر

ذرات جامد

ذرات میکرونی جامد بخش عمده ای از خرابی ها در سیستم روغن را باعث می‌شوند. مخرب‌ترین این ذرات، بسته به نوع ...