تمرکز کلیدی C.C.Jensen توسعه و بروزرسانی دانش و تجربه فیلتراسیون روغن و سورس های آلودگی آن در گستره وسیعی از کاربردها در صنایع زیر است. همکاری گسترده و نزدیک با بزرگ‌ترین سازندگان ماشین‌الات،  CJC ان را توانمند نموده است تا سیستم ها و فیلترهای خود را بر اساس نیازمندی ها، ویژگی ها و مشکلات روغن در هر کاربرد، طراحی و توسعه دهد.

در گزارش‌های مشتریان خواهید دید سیستم های فیلتراسیون  CJC چگونه به آنها در افزایش اطمینان‌پذیری سیستم، افزایش طول عمر روغن و قطعات و درنتیجه، صرفه‌جویی در بودجه تعمیرات و نگهداری کمک نموده است.