اسیدیته

پایگاه دانش

اسیدها در مجاورت رطوبت، گرما و اکسیژن تشکیل می‌شوند. در اثر قدیمی شدن روغن نیز ممکن است به وجود ‌آیند.

فیلتر

اسیدها در مجاورت رطوبت، گرما و اکسیژن تشکیل می‌شوند. در اثر قدیمی شدن روغن نیز ممکن است به وجود ‌آیند. عدد کل اسیدیته (پارامتر TAN) میزان اسید کل روغن را نشان می‌دهد، اما قدرت اسیدها را نشان نمی‌دهد.

کاهش اسیدیته روغن، به عنوان مثال در روغن ترانسفورماتور یا روغن موتور گازسوز، باعث تأخیر در کهنگی روغن و سایش تجهیزات می‌شود. با این کار، قابلیت اطمینان و طول عمر تجهیزات افزایش می‌یابد.

فیلتراسیون عمقی ®CJC با پایین نگه داشتن سطح آلاینده‌ها و رطوبت، از تشکیل اسید در روغن جلوگیری می‌کند.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.