اکسیژن / هوا

پایگاه دانش

از اثرات منفی وجود اکسیژن و هوا در سیستم‌های روغنی می‌توان به حفره‌زایی و افزایش تراکم‌پذیری روغن اشاره کرد.

فیلتر

اکسیژن و هوا معمولاً به دلیل نقص در خطوط مکش، هواگیری ناکافی پس از مونتاژ و یا نقص در طراحی مخزن وارد سیستم روغن می‌شوند. در ترانسفورماتورها، گاز در اثر تخریب سلولز موجود در عایق کاغذ به وجود می‌آید.

از اثرات منفی وجود اکسیژن و هوا در سیستم‌های روغنی می‌توان به حفره‌زایی و افزایش تراکم‌پذیری روغن اشاره کرد. اولی باعث خرابی سیستم می‌شود و دومی دقت عملیاتی را کاهش می‌دهد. هر دوی آن‌ها در فرآیندهای صنعتی امروزی اهمیت دارند زیرا قابلیت اطمینان و طول عمر تجهیزات همواره مورد توجه هستند. در ترانسفورماتورها، تخریب عایق کاغذی می‌توان منجر به آتش گرفتن ترانسفورماتور شود.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.