اگر هدف شما ریشه‌یابی مشکل روغن است، تجزیه و تحلیل وضعیت روغن در حالی که بسیار ساده به نظر می‌آید،‌ می‌تواند بسیار پیچیده باشد. ما معمولا با این سوالات پرتکرار مواجه هستیم:

  • آیا بر اساس نتایج تست، روغن ما سالم است؟
  • آیا روغن را باید تعویض کنیم یا تصفیه؟
  • چگونه مشکلات روغنی را که اکسید و تخریب شده است را برطرف کنیم؟
  • آیا برنامه تست ما کارامد است؟

برای پاسخ به این سوالات می‌توانید از کارشناسان ما که تجربه ارزیابی صدها آنالیز روغن را دارند بهره بگیرید.

بسیاری از خدمات مشاوره ما رایگان است!

آزمایشگاه تخصصی C.C.Jensen در دانمارک نیز در دسترس شماست. از آنجا که تعدادی از تست‌های روغن در ایران قابل انجام نیست، می‌توانید از آزمایشگاه ما نیزاستفاده نمایید.