Varnish Removal Unit

یونیت های فیلتراسیون

سیستم حذف وارنیش CJC® VRU بطور خاص برای سیستمهایی با آلودگی شدید وارنیش – مانند توربین‌های گازی – طراحی شده است و توانایی بسیار بالایی در حذف وارنیش محلول و نامحلول دارد بگونه ای که آلودگی وارنیش کل سیستم روانکاری توربین را طی مدت زمان کوتاهی به VPT<10 کاهش می‌دهد حتی در شرایطی که سیستم شدیدا به وارنیش آلوده باشد.

سیستم VRU به مخزن روغن متصل می‌شود و فارغ از آنکه توربین، در مدار یا خارج از مدار باشد، روغن را تصفیه نموده و آلودگی را همزمان با تشکیل آن در سیستم، از روغن جدا می‌نماید.

VRU Brochure
فیلتر

از تریپ توربین های گاز و بخار پیشگیری کنید

سیستم حذف وارنیش CJC® VRU برای حذف فوق العاده کارآمد وارنیش محلول از روغن طراحی شده است. VRU را می توان برای موارد زیر استفاده کرد:

  • توربین های گاز یا بخار با مخازن روغن هیدرولیک و روانکاری مشترک یا مجزا
  • توربین های گاز یا بخار Base Load یا Peak Load، در دمای کارکرد روغن کم، متوسط ​​یا زیاد
  • توربوکمپرسورهای گاز
  • سیستم های روغن روان کننده یا روغن هیدرولیک بسیار تحت فشار و داغ

فواید

عدم تریپ توربین یا چسبندگی شیرها به دلیل وارنیش:

  • طول عمر روغن، مواد افزودنی و اجزاء را افزایش می دهد.به عنوان مثال، بیرینگ ها، ولو ها، پمپ‌ها، آب‌بند ها و غیره
  • بدون نیاز به شستشوی سیستم و تمیز کردن مخزن
  • مقادیر  MPC/VPT در سطوح بسیار پایین
  • دمای بیرینگ‌های پایدارتر

دستیابی به سطح ایمن

VRU سطح روغن شما را نسبتاً سریع کاهش می دهد و ظرف چند هفته روغن شما باید بهبود تمیزی را نشان دهد. بسته به اندازه و درجه آلودگی اولیه، اکثر توربین ها باید در کمتر از ۱ تا ۲ ماه کارکرد به سطوح ایمن MPC/VPT برسند.

عملکرد

روغن داغ از پایین ترین نقطه مخزن سیستم به سمت واحد حذف وارنیش ®CJC با استفاده از پمپ انتقال دستگاه مکیده می‌شود. فرآیند داخل واحد شامل عبور روغن از فیلتر کارآمد CJC® Varnish Removal، VRi 27/27 است که مخصوص حذف وارنیش از روغن در ترکیب با واحد حذف وارنیش ®CJC طراحی شده است. پس از تمیز کردن، روغن به سیستم شما برگردانده می شود.

اصول فیلتراسیون

در حالی که تمام فیلترهای سلولزی آفلاین ®CJC با استفاده از اصل جاذبه قطبی برای نگهداری وارنیش روغن کار می کنند، CJC® VRU این کار را یک قدم جلوتر می برد. فرآیند فیلتراسیون بهینه در داخل یونیت VRU هم آلاینده های نرم حل شده و هم معلق را از روغن جذب می کند. این واحد به قدری مؤثر است که روغن – تنها با یک بار عبور – به عنوان روغنی تقریباً بدون وارنیش به مخزن سیستم بازگردانده می شود.

روغن و افزودنی ها به تمیز کردن تمام اجزای سیستم در تماس با روان‌کننده ادامه می دهند تا زمانی که یک سیستم کاملاً بدون وارنیش ایجاد شود. CJC® VRU به مواد افزودنی شما در روغن آسیبی نمی رساند.

  • ظرفیت فیلتراسیون45,000 L

دانلود ها