فیلترهای تبادل یونی

فیلترهای داخلی

CJC® Ion Exchange Insert برای خنثی کردن ترکیبات اسیدی در سیالاتی مانند روغن ترانسفورماتور، روغن موتور گازسوز یا استرهای فسفات Phosphate Esters استفاده می‌شود.

در میان دیگر مزایا، آنچه فیلترهای تبادل یونی ®CJC فراهم می‌سازند:

  • کاهش اسیدیته کل TAN
  • افزایش کشش سطحی
  • کاهش ضریب اتلاف (تانژانت دلتا) / افزایش مقاومت (Ω)
  • افزایش ولتاژ شکست
فیلتر

این فیلتر در تایپ های زیر تولید می‌شود:

  • Fuller’s Earth

  • Activated Alumina

  • Ion-Exchange Resin

کاهش اسیدیته روغن باعث افزایش طول عمر روغن و کاهش پیری aging و سایش wear و پارگی tear سیستم سیال می شود.

 

مقدار مواد فیلتراسیون کاهنده اسیدیته مورد نیاز برای بازیابی روغن از روغنی به روغن دیگر متفاوت است. در میان چیزهای دیگر، این بستگی به محتوای آب، دمای روغن و سطح آلودگی ذرات دارد.

  • می توان انتظار داشت که روغن ترانسفورماتور فیلتر شده به سطوحی برابر یا بهتر از استانداردهای روغن جدید برسد.
  • انتظار می رود روغن موتور گازسوز فیلتر شده منجر به کاهش TAN شود و در نتیجه فواصل تعویض روغن را افزایش دهد.
  • در ترکیب با یک  CJC® Fine Filter، سطوح سیلیس Si نیز کاهش می یابد.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.