فیلترهای داخلی سری A

فیلترهای داخلی

C.C.JENSEN دو نوع فیلتر CJC® A را ارائه می دهد که هر چهار نوع آلودگی را در یک فرآیند حذف می کند: ذرات، آب، ,واررنیش و اسیدیته.

فیلتر

تایپ A

فیلتر داخلی CJC® A، طراحی شده برای فیلتر کردن روغن های هیدرولیک و روان کننده با حجم کم.

به دلیل افت فشار نسبتاً بالا در مقایسه با سایر فیلترهای CJC®، A برای روغن‌های با ویسکوزیته کم یا گرم مناسب است.

برای نگهداری روغن در کاربردهای زیر استفاده می شود:

  • سیستم های هیدرولیک کوچک
  • موتورهای کوچک به عنوان مثال مجموعه های ژنراتور
  • سیستم های روغن روانکاری کوچک

تایپ AK

فیلتر داخلی CJC® AK، طراحی شده برای حذف رطوبت از روغن‌های با ویسکوزیته کم یا روغن‌های گرم، در جایی که رطوبت کمتر از 50 ppm لازم است.

فیلتر داخلی CJC® AK بر اساس فیلتر A استاندارد ساخته شده‌اند، اما خشک شده و در خلاء بسته‌بندی شده‌اند، بنابراین مدیای فیلتر سلولزی فاقد رطوبت است.

برای نگهداری روغن در کاربردهای زیر استفاده می شود:

  • مبدل ها
  • تپ چنجر
  • سیستم های هیدرولیک کوچک