پمپ تغذیه بویلر

نیروگاه

پمپ‌های تغذیه بویلر یا Boiler Feed Pump ها از یک ژنراتور بخار، مانند بویلر یا راکتور همراه با آب چگال تغذیه می شوند. تمامی BFP ها، پمپ های سانتریفیوژی هستند که برای حفظ مقدار مناسب بخار در توربین باید در حد مطلوب خود عمل کنند. اطمینان داشتن از روغن عاری از رطوبت، عامل اصلی عملکرد بی دردسر و افزایش طول عمر تجهیزات است و درحالی که بسیاری از اپراتورهای نیروگاه به طور مکرر روغن را عوض می کنند، ممکن است راه بهتری وجود داشته باشد.

فیلتر

چالش پیش رو

اگر روغن Boiler Feed pump، خشک و تمیز نگه داشته نشود، خطر تعمیرات و تعویض های پرهزینه و همچنین خروج نیروگاه از مدار وجود دارد. نگه داری روغن به صورت تمیز و عاری از رطوبت می تواند افزایش طول عمر روغن را به 3 تا 4 برابر بیش از حد انتظار افزایش دهد.

مزایای نصب فیلتر روغن CJC

  • حفظ سرمایه شما
  • جلوگیری از خاموشی ها و افزایش بازدهی تولید
  • افزایش طول عمر روغن Feed pump
  • کاهش ریسک خرابی ها، تعویض ها و نگه داری های برنامه ریزی نشده
  • کاهش مصرف قطعات یدکی به بیش از 60%

هنگامی که شما یک سیستم فیلتراسیون روغن را برروی BFP نصب می کنید، در واقع فیلتری با ویژگی های عالی برای حذف آب و بیشترین ظرفیت پذیرش آلودگی، مناسب برای فواصل سرویس عادی دریافت می کنید، بنابراین نیازی به سرویس کردن فیلتر و یا تغییر نابهنگام روغن ندارید. از نظر فنی، این فیلتر برای نگه داری روغن به صورت پاکیزه، عاری از رطوبت و محصولات اکسیداسیون شناخته شده است و طی سال های زیاد و در چندین تأسیسات توربین بخار مستند شده است. فیلترهای روغن CJC در بسیاری از نیروگاه های جهان نصب شده اند. هنگامی که شما فیلترهای CJC را انتخاب می کنید، طول عمر طولانی توربین را تضمین، تعمیر و نگه داری را کاهش و از خرابی های ناخواسته جلوگیری می کنید. و حتی می توانید آلودگی سیستم را از راه دور و  با استفاده از پایش آلودگی روغن(OCM) کنترل کنید.

راهکارهای پیش روی شما

برای Boiler Feed pump ها سیستم CJC راهکارهای زیر را پیشنهاد می دهد:

  • PTU
  • Desorbers
  • پایش آلودگی روغن OCM15