تپ چنجر

نفت، گاز و پتروشیمینیروگاهتوربین بادیمعدنسایر صنایع

تپ‌چنجرها Tap Changers نقش مهمی در نیروگاه دارند و به منظور جبران افزایش یا کاهش ولتاژ، به عنوان سوئیچ های مکانیکی، نسبت انتقال را تغییر می دهند. با هزاران تغییر سویچ در سال، روغن موجود در یک tap changer در معرض مقادیر زیادی از ذرات کربنی قرار می گیرد، این امر می تواند منجر به شکست عایق الکتریکی روغن، خرابی غیرمنتظره و از کار افتادن دستگاه شود. از آنجا که منبع نیرو  بدون tap changer  از کار می افتد، روغن موجود در آن باید تمیز، خشک و عاری از پسماندهای اکسیداسیون  نگه داری شود.

فیلتر

چالش پیش رو

چنانچه tap changer پاکیزه، خشک و عاری از پسماند های اکسیداسیون نگهداری نشود، لجن تولید شده باعث کاهش کارایی آن می شود، در حالی که تراکم ناشی از نوسانات مداوم دما، به تدریج میزان آب موجود در روغن را افزایش می دهد که می تواند منجر به ایجاد دوده  شود.  Tap changer ممکن است از کار بیافتد و تعمیرات پرهزینه ای ایجاد شود. در این مدت، توان  به شبکه تحویل داده نمی شود و ریسک پرهزینه ای به وجود می آید. مهمتر از آن، خطر اتصال کوتاه داخلی است که می تواند خطرات مربوط به ایمنی را در پی داشته باشد.

مزایای نصب فیلترهای روغن CJC

  • حفظ سرمایه شما
  • بهینه سازی در دسترس بودن نیروگاه
  • کاهش خطر تعمیرات پرهزینه
  • کاهش خطر خرابی ها ، تعمیرات و نگه داری ناگهانی
  • کاهش هزینه های نگه داری و خطرات ایمنی

هنگامی که شما فیلتر روغن CJC را برروی Tap changer نصب می کنید، به یک سیستم تصفیه روغن با ویژگی های فوق العاده برای برداشتن ذرات آلاینده، اکسیداسیون و رطوبت و ظرفیت بالای نگه داری آلودگی دست می یابید. این موارد منجر به صرفه‌جویی در هزینه ها، قابلیت اطمینان بالاتر تجهیزات و راندمان بالای نیروگاه می شود. به این ترتیب دیگر نیازی به متوقف کردن نابهنگام عملیات برای سرویس‌دهی فیلتر نیست. از لحاظ فنی، این فیلتر برای نگه داری روغن به صورت پاکیزه، عاری از رطوبت و محصولات اکسیداسیون شناخته شده و طی سال های زیاد و در چندین تأسیسات tap changer مستند شده است. فیلترهای روغن CJCدر بسیاری از نیروگاه های جهان نصب شده اند. هنگامی که شما فیلترهای CJC را انتخاب می کنید، هزینه ی تعمیر و نگه داری را کاهش می دهید، طول عمر طولانی tap changer را تضمین، و از خرابی های ناخواسته جلوگیری می کنید. و حتی می توانید آلودگی سیستم را با نظارت مرکزی بر وضعیت آن با استفاده از پایش آلودگی روغن(OCM) کنترل کنید.