این مجتمع دارای ۴ اکسترودر است که جزو ماشین‌الات حساس و کریتیکال هستند و عملکرد آنها تاثیر مستقیم بر روی پیوستگی تولید محصول در این مجتمع پترووشیمی دارد. هریک از این اکسترودرها مجهز به یک گیربکس با روغن  Behran Bordbar 220 و حجم تقریبی ۲۶۰۰ لیتر می‌باشد.

مشکل

آلودگی وارنیش در روغن گیربکس در سطح بسیار بالای VPT=35 همراه با آلودگی شدید ذرات گزارش شد. وارنیش باعث تخریب و کاهش طول عمر چرخ‌دنده ها و بیرینگ‌های گیربکس می‌شود. همچنین با کاهش راندمان مبدل حرارتی، دمای روغن بالاتر رفته و طول عمر آن نیز بیشتر کاهش می‌یابد.

راهکار

پس از نصب و راه‌اندازی سیستم فیلتراسیون C.C.Jensen  وضعیت روغن مورد پایش قرار گرفت. در نتیجه کارکرد سیستم HDU، شاهد بودیم آلودگی ذرات در سایز 5µ به میزان بسیار قابل توجه %98.4  کاهش یافت و کیفیت روغن در سطحی بسیار بهتر از روغن نو قرار گرفت. طبق جداول استاندارد،‌ این میزان کاهش آلودگی ذرات، به تنهایی باعث افزایش طول عمر گیربکس و پمپ به میزان ۲ برابر می‌شود.

وارنیش در مدت زمان بسیار کوتاه ۱۰ روز به VPT<10 رسید که در دامنه ایده‌ال است. در ادامه، وارنیش با ادامه روند کاهشی،‌ به سطح 5 و 2.9 رسید که سطح پاکیزگی بسیار بهتر از روغن نو را فراهم نمود.

در طی این مدت،‌ نیاز به تعویض و نوسازی فیلترها نبود و همچنان می‌توانند در سایر سیستم‌ها استفاده شوند که نشانگر صرفه اقتصادی در بهره‌برداری از تجهیزات C.C.Jensen می‌باشد.

اطلاعات بیشتر

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این پروژه و کاربردهای مشابه، با ما تماس بگیرید