این نیروگاه سیکل ترکیبی از ۴ واحد گازی V94.2 و 2 واحد بخار بهره می‌­برد. هر کدام از توربین­های V94.2 جهت سیستم کنترل توربین، یک مخزن مستقل حاوی ۵۰۰ لیتر روغن Behran Hydraulic ISO VG 46 دارند.

مشکل

تجهیزات سیستم هیدرولیک نسبت به آلودگی حساسیت بالایی دارند، به گونه‌ای که وارنیش باید کمتر از VPT 10 باشد و  حد مجاز آلاینده ذرات ۵ میکرون نیز  ISO 16 می­‌باشد. سوابق آنالیز روغن، آلودگی شدید وارنیش، VPT 31.5، به همراه تعداد زیاد ذرات میکرونی ISO 21/19/15، را نشان می­‌داد که تعداد آن 16 برابر بالاتر از حد مجاز است. سایر نتایج آنالیز مانند RBOT پایین، نشان از فرسایش شدید روغن داشت.

ادامه این روند باعث بروز مشکلات زیر می­‌گشت:

  • نشست وارنیش بر روی ولوهای هیدرولیک
  • تریپ واحد بدلیل گرفتگی ولوها با وارنیش
  • چسبیدن ذرات بر روی لایه وارنیش و سایش شدید و تخریب سطح ولوها
  • از بین رفتن روغن پایه و نیاز به تعویض مکرر روغن

راهکار

پس از ارزیابی شرایط، سیستم HDU ساخت C.C.Jensen بر روی مخزن هیدرولیک شماره 3 نصب گردید. پس از یک هفته کارکرد سیستم، نتایج، کاهش قابل توجه وارنیش، VPT 17.5 و ذرات، ISO10 را نشان می‌دهد. اندکی بعد پس از چند هفته، با وجود فرسایش شدید و آلودگی روغن، با استفاده از سیستم HDU وارنیش به سطح ایده‌آل 5.4 رسیده است.