این نیروگاه دارای ۲ توربین بخار می‌باشد که هریک با ۲ توربین گازی بصورت سیکل ترکیبی تشکیل ۲ بلوک را می‌دهند. هر توربین بخار دارای تقریبا ۱۴۰۰۰ لیتر روغن روانکاری از نوع Shell Turbo 32 می‌باشد.

مشکل

آلودگی وارنیش در سطح بسیار بالای VPT=39.6 گزارش شد. سوابق نشاندهنده سطح بالای وارنیش در دست‌کم ۲ سال گذشته می‌باشد. وارنیش باعث تخریب و کاهش طول بیرینگ‌ها و پمپ‌ها می‌شود. همچنین با کاهش راندمان مبدل حرارتی، دمای روغن بالاتر رفته و طول عمر آن نیز بیشتر کاهش می‌یابد.

پس از نصب و راه‌اندازی سیستم فیلتراسیون C.C.Jensen  وضعیت روغن مورد پایش قرار گرفت. در نتیجه کارکرد سیستم PTU، وارنیش در مدت زمان مناسب ۶ هفته به عدد ایده­‌آل VPT=6.4 رسید که سطح پاکیزگی بسیار بهتر از روغن نو را فراهم نمود.

راهکار

پس از 2 ماه بهره­‌برداری و رسیدن به سطح پاکیزگی بسیار بالا، دستگاه جهت تصفیه روغن به توربین بخار دوم نیروگاه منتقل گردیده است. هم‌اکنون از سیستم PTU  جهت تصفیه روغن هر دو واحد بخار نیروگاه بهره­‌برداری می­‌شود که نشانگر صرفه اقتصادی در بهره‌برداری از تجهیزات C.C.Jensen است. در طی این مدت،‌ نیاز به تعویض و نوسازی فیلترها نبوده است و سیستم همچنان با فیلترهای اولیه در حال بهره برداری می باشد.