این نیروگاه حرارتی دارای ۶ توربین گازی Siemens V94.2 – با توان تولید هریک 163MW می‌باشد. این مدل از توربین ها، مجموعا دارای 4 ژورنال بیرینگ است که روانکاری آن با استفاده از یک مخزن روغن مشترک با ظرفیت 14,000Lانجام می­پذیرد. تغذیه Turning Gear در هنگام راه‌اندازی توربین نیز با این روغن انجام می­‌گیرد. جهت روانکاری از روغن  Behran Turbo با ISO VG 46 استفاده می­‌شود.

مشکل

سوابق تست روغن روانکاری توربین‌ها نشان می­‌داد که آلودگی ذرات بسیار بالا ست به گونه ای که سطح  ISO 24/22/15 نیز گزارش می­‌شد که بسیار فراتر از سطح پاکیزگی مورد تایید سازنده توربین می­‌باشد. جهت بررسی دقیق‌تر، مجددا از روغن نمونه‌گیری انجام و به آزمایشگاه رفرنس در خارج کشور ارسال گردید.

نتایج نشان داد که آلودگی وارنیش بسیار بالا ست و در سطح  VPT 46 قرار دارد. حال آنکه بیشینه مجاز، VPT<15 و سطح نرمال وارنیش VPT<10 می‌باشد.

وجود وارنیش باعث بروز مشکلات زیر در توربین می­‌گردد

  • افزایش دمای بیرینگ ها
  • فرسایش سریعتر بیرینگ ها و پمپها و کاهش طول عمر آنها
  • کاهش طول عمر روغن

راهکار

پس از ارزیابی شرایط، سیستم VRU ساخت C.C.Jensen دانمارک بر روی واحد شماره ۱ نصب گردید. ایده CJC نصب و استفاده دائم از سیستم های Ultra Purifier است  پس از ۱ ماه کارکرد سیستم، نتایج تست روغن با وضعیت روغن در قبل از راه اندازی VRU مقایسه گردید.

نصب سیستم VRU بسیار ساده است. روغن از کف مخرن از راه Drain آن به VRU کشیده شده و پس از فیلتراسیون به سمت دیگر مخزن بازگشت داده می‌شود. این مسیر کاملا مستقل از مسیر روانکاری توربین بوده و ریسک هرگونه اختلال در جریان اصلی روانکاری توربین وجود ندارد.

جهت اعتبارسنجی نتایج، هر تست در سه آزمایشگاه مجزا انجام می­‌شد. یک نمونه به یک آزمایشگاه معتبر در ایران و یک تست توسط آزمایشگاه مرجع در خارج کشو ارسال می­گردید.

در  نتیجه کارکرد CJC VRU ، وارنیش به سطح بسیار ایده‌ال VPT=3 رسید و ISO ذرات در اندازه ۵ میکرون از کلاس 21 با کاهشی چشمگیر به کلاس 14 رسید. پایش روغن طی دوره یک ساله نشان داد که شرایط و کیفیت روغن در وضعیت کاملا پایداری قرار دارد. همچنین شاهد حذف آلودگی ذرات به میزان بسیار قابل توجه 98%  و دستیابی به کیفیتی بسیار فراتر از روغن نو می­باشیم.

پس از کاهش چشمگیر میزان وارنیش، این پارامتر تقریباً  طی 10 ماه ثابت مانده و این به معنای کنترل کامل وارنیش و توقف فرایند تخریبی اکسیداسیون، جلوگیری از فرسایش بالای بیرینگ، افزایش دما و لرزش توربین است.